Czym zajmują się geodeci?

Czym zajmują się geodeci?

Wiele osób słyszało o takim zawodzie jak geodeta, jednak niektórzy kompletnie nie mają pojęcia, czym geodeta się zajmuje. Jak podaje wikipedia przed drugą wojną światową zawód geodety oznaczał osobę zajmującą się geodezją jako dyscypliną naukową (dziedziną wiedzy). Natomiast osoba zajmująca się miernictwem, wykonująca prace geodezyjne związane z pomiarami, była określana mianem mierniczego przysięgłego i była osobą wykonującą zawód zaufania publicznego. Taki podział należał do polskiej tradycji i został zmieniony z powodów politycznych po 1945 roku. Ostatnio coraz więcej się słyszy „w środowisku” o mających nastąpić zmianach, które miałyby przywrócić funkcję geodety lub mierniczego przysięgłego. Związane jest to z odpowiedzialnością jaka idzie w ślad za wszelkiego typu pracami o podłożu prawnym, np. ustaleniami przebiegu granic czy rozgraniczeniami nieruchomości. Przy dzisiejszych cenach nieruchomości, w życiu geodety trafiają się sytuacje, że właściciele sąsiadujących ze sobą działek walczą o każdy centymetr granicy, tak więc dana praca geodezyjna musi zostać wykonana bezbłędnie, żeby uniknąć w przyszłości sporów na drodze sądowej.

W terenie i za biurkiem

Nieodłączną częścią pracy geodety są wszelkiego rodzaju pomiary terenowe. Mają one na celu określenie położenia punktów na powierzchni Ziemi. Wyrażane są w różnych układach odniesień przestrzennych, zarówno wysokościowych jak i sytuacyjnych. Nie da się wykonać dobrego pomiaru bez porządnego opracowania i analizy dostępnych materiałów np. osnów, szkiców czy dostępnych już map. Są one udostępniane geodetom z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ponieważ wg przepisów prawa Państwo Polskie (najczęściej poprzez starostów powiatów lub prezydentów miast na prawach powiatów) pełni rolę archiwum, w którym wszystkie tego typu rzeczy są gromadzone i katalogowane. Wyniki pomiarów w terenie przetwarza sie do postaci np. dzienników pomiarowych czy wykazów współrzędnych, w oparciu o które można później uzupełniać mapy o nowe elementy: pomiary powykonawcze budynków czy mapy do celów projektowych. Działa to także w drugą stronę kiedy z dostępnych dokumentów geodeta, w wyniku prac kameralnych (tak u nas nazywa się robota za biurkiem), pozyskuje dane przestrzenne (współrzędne) które potem wyznaczane są w terenie w oparciu o osnowy geodezyjne: wytyczenia budynków czy sieci uzbrojenia terenu ewentualnie wznowienia i wyznaczanie znaków granicznych. Przy geodezyjnej obsłudze inwestycji budowlanych takich jak domek jednorodzinny lub duże osiedle mieszkaniowe, geodeci wykonują wszystkie te prace w zmiennych konfiguracjach. Jedne rzeczy najpierw się wytycza w terenie w oparciu o pozyskane z dokumentacji współrzędne: fundamenty czy sieci uzbrojenia terenu, a zaraz po ich wykonaniu mierzy się je sytuacyjnie i wysokościowo tak by pozyskane w ten sposób dane umieścić na państwowych mapach w celu ich aktualizacji.